Hlavní strana

Dobrý den, vítám vás na stránkách mé psychoterapeutické poradny v Praze.

Každý z nás čas od času prožívá složitější období a každý z nás se ho snaží co nejlépe zvládnout. Někdy však přichází náročná životní situace, kdy se postupně ukazuje, že i přes naše maximální úsilí, se ji nedaří plně zvládnout. V takové chvíli může být velmi důležité si o této situaci promluvit s někým, kdo je nestranný, kdo nás vyslechne a třeba nám ukáže další možnosti, jak náročnou situaci zvládnout. Touto pomocí může být psycholog či psychoterapeut.

Rozhodnutí vyhledat pomoc odborníka obvykle předchází různě dlouhé období váhání a nejistoty. Na druhou stranu vědomí, že s někým můžeme náročnou situaci sdílet, že je zde někdo, kdo nám může pomoci odhalit naše vlastní vnitřní zdroje, které nám umožní situaci zvládnout, může být velmi důležité.

V mé psychologické poradně nabízím psychoanalytickou terapii pro jednotlivce i skupinovou psychoterapii pro páry, kteří se rozhodli hledat řešení při zvládání náročných životních událostí s pomocí odborníka. Ve své práci považuji za zásadní navození atmosféry vzájemné důvěry a respektování. Nabízím diskrétní a bezpečné prostředí a naprostou mlčenlivost.

Comments are closed.