O mně

V roce 2004 jsem absolvovala studium na FF UK, obor psychologie (SZZK specializace klinická) a poté jsem nastoupila do interního doktorandského programu, který jsem ukončila SZDZK v roce 2009.

Od roku 2005 pracuji jako psycholog v Dětském centru při FTNsP, (dříve Kojenecký ústav), kde se věnuji diagnostice dětí (0-6 let) a terapeutické práci s dětmi i rodiči.

V roce 2001 jsem absolvovala sebezkušenostní arteterapeutický výcvik u ak. mal. Kamily Ženaté a zároveň jsem ukončila výcvik v telefonické krizové intervenci při Lince bezpečí, kde jsem v letech 2001-2003 pracovala jako samostatný konzultant. Dále jsem absolventkou interního výcviku Bílého kruhu bezpečí, kde pracuji od roku 2005 na pozici samostatného konzultanta-psychologa.

V roce 2006 jsem ukončila akreditovaný pětiletý výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii.
V témže roce jsem začala provozovat soukromou psychoterapeutickou praxi a věnuji se rovněž vedení sebezkušenostních kurzů (viz akce)

Působím jako externí spolupracovník katedry Psychologie FFUK, Praha (přednášková činnost).

Svoje odborné kompetence dále rozvíjím formou pravidelných individuálních supervizí.

Comments are closed.